Organist

Kjeld Skjønnemand

Telefon: 2642 5686

Mail: kjeld_the-man@hotmail.com 

Fri mandag og onsdag
 

 


Graver v Toksværd kirkegård

Hans Olsen
Kontor: Dystedvej 1
Toksværd
Tlf. 4045 2086

Mail: graver@toksvaerdkirke.dk

 

Gravermedhjælper v Toksværd kirkegård

 Bjarne Skov
Kontor: Dystedvej 1
Toksværd
Tlf. 4045 2086

Mail: graver@toksvaerdkirke.dk  

Graver v Holme Olstrup Kirkegård

Stillingen vakant. Henvendelse vedr. kirkegården:
Menighedsrådsformand Kjeld Rask Hansen
tlf: 2232 7980

Mail: graver@holmeolstrupkirke.dk

 

 

Præstesekretær / kordegn

Thomas Krøgholt
Kirkekontoret,Toksværd Bygade 61
4684 Holmegaard
Tlf.: 5556 2046
Mob.: 2034 7543

Mail: thkr@km.dk

 

Kirkesanger Torleif Steinstø

Mail: torleif74@hotmail.com

Fri mandag og onsdag

 

 

 

 

Minikonfirmandlærer

Vivi Jonna Nielsen
Tlf. 2152 7293 Mail: vivijonna@hotmail.com