Dåb

 

 

 

 

På billedet bliver Jesus døbt i Jordanfloden af Johannes Døberen (Detalje fra dåbstavlen i Holme Olstrup Kirke)

 

Dåben er videregivelsen og modtagelsen af velsignelsen fra Kristus. Derfor er dåben grundlaget for hele kirkefællesskabet og man biver derfor samtidig medlem af Den danske Folkekirke. Derfor hører dåben også hjemme i gudstjenesten hvor menigheden er tilstede.

Et alternativ kan være at dåben lægges efter søndagens gudstjeneste som en særhandling.

Lørdagsdåb er en undtagelse, der af familemæssige årsager kan være nødvendig. Der lægges en dåbslørdag - oftes med flere dåbsfamilier i samme tjeneste - tre gange om året således, at først til mølle (højst ca 3 måneder i forvejen) vil afgøre datoen.  Lørdagsdåb afholdes altid kl 11, så der gives mulighed for evt. begravelse samme dag. Stramme personalebudgetter tillader ikke, at det årlige antal af lørdagsdåb overskrides.

Skal du/I have barn døbt (eller skal en konfirmand døbes, eller man selv vil døbes), henvender man sig til sognepræst Sanne Elisa Grunnet på tlf.: 5019 7605 eller skriver  til hende på e-mail:  seg@km.dk.

Husk - skriv aldrig cpr-numre i mailkorrespondance !

Læs mere om fødsel, dåb og navngivning:   KLIK HER