Mere om Fødsel, Dåb og Navne

 

Herunder skulle det være muligt at finde svar på de fleste spørgsmål vedrørende fødsel, dåb, navngivning m.m.


FØDSELSANMELDELSE

Forældre skal kun selv anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.


FADERSKAB

Ugifte forældre skal registrere faderskabet ved en omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk, så den er kirkekontoret i hænde helst senest 14 dage efter barnets fødsel, men den accepteres op til 28 dage efter fødslen. Ankommer den for sent, skal sagen behandles i Familieretshuset.
Husk, at den ene forælder skal anmode på Borger.dk, og bagefter skal den anden godkende anmodningen i sin e-boks.


DÅB ELLER NAVNGIVNING

Alle børn skal have et navn inden for 6 måneder efter fødslen.

Navngivningen kan ske ved en civil navngivning på www.borger.dk med brug af NEM-id eller ved dåb i kirken. Et navngivet barn kan sagtens blive døbt senere.

Ønsker forældrene dåb, skal der træffes en aftale med præsten først.

Hvis dåben ligger senere end barnet er fyldt 6 måneder, skal barnet altså navngives inden for de første 6 måneder.

NAVNE

Præst eller præstesekretær skal have de nødvendige oplysninger vedrørende valg af navn inden dåben, så vi kan kontrollere, at de ønskede navne er i overensstemmelse med dansk lovgivning. Man kan selv finde vejledning og oversigter på Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk/navne/navne. Af og til ønsker forældre et dobbelt efternavn til deres barn, men dette er ikke muligt længere. I stedet kan barnet have det ene ”efternavn” som mellemnavn. Alternativt må man dog godt sammensætte to tilladte efternavne, hvis man sætter bindestreg imellem, så barnet f.eks. kommer til at hedde Hansen-Skov.


DÅBENS BETYDNING

Ved dåben takker vi Gud for at vi må høre ham til som et Guds barn – hvad enten vi er små eller store -, og vi beder Gud være med den døbte gennem hele livet. Den døbte bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit barn med sin kærlighed og velsignelse. Ved dåben bliver man en del af det kristne fællesskab og bliver i Danmark samtidig medlem af Folkekirken.


BARNEDÅB: FADDERE

Til dåben vælger forældrene mindst 2 og højst 5 faddere, og mindst 2 af disse skal være til stede som vidner til dåben. Der være mindst 2 faddere ud over forældrene.

Gudmor eller gudfar henregnes også under faddere. De har til opgave at holde barnet under dåben og svare på barnets vegne. Man er ikke forpligtet til at have en gudmor/gudfar - forældrene kan selv vælge at bære barnet og svare på dets vegne.

De eneste krav, der stilles til fadderne er, at de skal være døbt i folkekirken eller i et andet anerkendt kristent trossamfund.

For alle faddere oplyses fuldstændigt navn og adresse (ikke cpr-nr.).


​VOKSENDÅB

Der er ingen aldersgrænse for at ønske dåb. Voksne skal dog træffe en aftale med deres præst om forløbet. Som oftest vil der være en række forberedende samtaler forinden, som vil se forskellige ud fra person til person.

Til en voksendåb skal der være mindst 2 vidner (kan være blandt kirkens personale i nødstilfælde).

​DÅB: DEN KIRKELIGE HANDLING

En dåb finder som oftest sted i højmessen om søndag, men i særlige tilfælde kan den finde sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, f.eks. efter gudstjenesten eller i hverdagene.

Ved enhver dåb er der en forudgående dåbssamtale, som forældrene skal aftale tid til med præsten, ligesom det er i samråd med præsten og kirkens kalender, at man finder et tidspunkt for selve dåben.

Husk at ringe i god tid inden dåben for at få fastlagt et tidspunkt. Selve dåbssamtalen finder som regel sted i ugen op til dåben.

For alle kirkelige handlinger gælder det, at man skal have et tilhørsforhold til den kirke man vælger:  Man skal enten bo i det pågældende sogn eller have boet der eller have nære pårørende, der bor der.

Andet vigtigt om dåben:  klik her